Skip to content

Theosofie (NL)

De Nederlandse tak van de Theosofie begint met een interessante naam: Petronella Catharina Meuleman-Van Ginkel, die zichzelf “Piet” noemde. Meuleman was een helderziende die seances hield. Dit bracht haar een kleine schare volgers. Ze was een actieve vrouw die niet alleen streed voor de rechten van de vrouw, maar ook voor die van het dier. De Vegetariërsbond waar Farwerck zich jaren later bij aansloot, was een van de initiatieven van Meuleman.

Meuleman leefde een generatie voor Farwerck. Ze werd geboren in 1841 en overleed in 1902. Haar meisjesnaam was Van Ginkel, ook de achternaam van degene die Farwerck inwijdde in de Vrijmetselarij. Is er een relatie tussen deze twee Van Ginkels?

Jazeker. Meuleman was een dochter van Cornelis Yzak van Ginkel (1802-1888) en Peternella Catharina Hensen (1802-1853). Een zoon van dit stel, Marinus Hendrikus Anthonie van Ginkel (1844-?), is de vader van Henri van Ginkel. Meuleman was dus de tante van Van Ginkel. Theosofie zat in de familie!

In Meuleman’s huis werd niet alleen de eerste Nederlandse Theosofische loge opgericht, maar er woonden ook een aantal mensen. Meuleman noemt onder andere: “Mej. Kerkdijk“, “de Heer en mej. Denier v. d. Gon“ en “de Heer v. Ginkel“.

Hier hebben we dus een aantal mensen die van grote invloed zijn geweest op het leven van Farwerck. Met Kerdijk heeft hij nauw samengewerkt binnen Le Droit Humain, maar Kerdijk was ook een van de redenen van zijn vertrek. Dan hebben we broer en zus Denier van der Gon. De broer werd een bekende Vrijmetselaar binnen het Grootoosten der Nederlanden en Farwerck citeert hem veel. “de Heer v. Ginkel” blijkt Henri van Ginkel te zijn.

Deze Amsterdamse ‘Theosofische commune’ stamt uit 1905 toen Farwerck 16 was. Hij woonde toen nog wel in Amsterdam. Bovendien werd op zijn 16e -zoals we zagen- zijn interesse in de oudheid gewekt. Misschien had hij toen ook wel al ‘minder academische’ interesses.

Hoewel ik het niet kan vaststellen, lijkt het er sterk op dat Farwerck in deze groep de mensen heeft ontmoet die van grote invloed zijn geweest op zijn leven. Ondanks dat hij sterk ageerde tegen de vermenging van Vrijmetselarij en Theosofie, was hij in 1917 nog de voorzitter van een Hilversumse Theosofische loge, dus zijn toewijding aan Theosofie was wel serieus. Dit is wel een onderwerp dat meer informatie behoeft. Is bekend wanneer Farwerck precies betrokken raakte? Is bekend of, en zo ja, wanneer en waarom, hij zijn lidmaatschap heeft beëindigd? Hopelijk worden deze vragen nog ooit beantwoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *