Skip to content

Mureed Farwerck (NL)

Hazrat Inayat Khan (1882-1927) werd in India ingewijd in de Chistiyya Soefi orde. Zijn familie onderhield contacten met Moslims. Brahmanen en Westerlingen. Khan was ook een musicus.

Zijn muziek bracht hem in 1910 naar Londen, maar de mensen daar waren meer geïnteresseerd in zijn lezingen over Soefisme en aanverwante onderwerpen dan in de muziek die hij maakte met zijn broer. Hij reisde door de Verenigde Staten, Europa en Rusland om lezingen te geven en soms om muziek te maken. Door Eerste Wereldoorlog belandde Khan in Londen waar hij ‘de eerste versie’ van zijn organisatie lanceerde in 1917. In 1923 woonde Khan in Frankrijk waar de organisatie opnieuw werd uitgevonden.

Khan’s ideeën sloegen in Zwitserland goed aan en het Nederlands/Zwitsers contact zorgde er voor dat Khan in 1921 Nederland bezocht. Hij werd enthousiast ontvangen en had al snel genoeg mensen om zich heen verzameld om vier centra op te richten. Nederland zou belangrijk blijken voor de verdere wereldwijde verspreiding van de Soefi gemeenschap.

In zijn autobiografie beschrijft Khan de vroege leden en helpers in Nederland. Sommige namen zijn inmiddels bekend, vooral Anne Kerdijk. Ook interessant, een zoon uit de uitgeversfamilie Kluwer was ook lid, dezelfde Nico Kluwer die acht jaar na zijn dood Farwerck’s ‘magnum opus’ opnieuw zou uitgeven.

Khan vermeldt Farwerck als actieve helper, Sufipedia.org vermeldt hem als: “Een van de eerste mureeds (sedert 1921)”. Ook dit onderwerp verdient meer onderzoek. Is bekend wanneer Farwerck zijn lidmaatschap beëindigde? Was hij actief lid? Heeft hij lezingen gegeven? Hopelijk komt ooit nog informatie naar boven uit de archieven van de Nederlandse afdeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *