Skip to content

Huizen (NL)

Emmastraat 58, Caecilia

Dit is een onderwerp dat me al veel tijd heeft gekocht omdat het moeilijk is om met zekerheid vast te stellen hoe sommige dingen zaten. Maar in dit hoofdstuk kijken we iets beter naar een paar panden die met Farwerck in verband gebracht kunnen worden.

Villa Caecilia (ook Cæcilia en Cecilia) werd in 1875 gebouwd. In hetzelfde jaar werden er “stallen met woonfaciliteiten” bijgebouwd. Ook in hetzelfde jaar, stond het hele complex al weer te koop. Een advertentie uit 1878 rept van een villa met een park, negen kamers en twee kamers voor personeel. Een andere advertentie heeft het over een perceel van 48 hectare!

In 1911 werd het perceel gekocht door ene Vink en zijn familie, maar een jaar later overleed deze persoon en werd het hele complex openbaar verkocht. De prijs van ƒ 20.000,- heb ik gevonden, maar niet de koper. Het feit dat in 1912 Farwerck senior aankondigde een fabriek te openen in Hilversum, doet vermoeden dat het de familie Farwerck is die de kopers waren.

De grond rond het huis werd kleiner en kleiner. Er werd een weg omheen gelegd, daar werden huizen aan gebouwd en de villa in het bos werd een villa in een park en een villa met een tuin. In 1921 werd de naburige villa gekocht door een school Op de website kun je plattegronden van de omgeving en het huis zien.

In 1940 had Farwerck brand in zijn huis. Ook de naburige school heeft brand gehad in een bijgebouw. Omdat de school steeds verder uitdijde is villa Caecilia in 1967 verkocht, een jaar voordat Farwerck kwam te overlijden.

Stallen met woonfaciliteiten

Waar bleef Farwerck na deze verkoop? Het ‘tuinhuis’? Deze ‘stallen met woonfaciliteiten’ waren lastig te onderzoeken. Het is bekend dat Farwerck na het overlijden van zijn vader, het huis en het personeel erfde. Dat personeel woonde in het extra huis. De namen zijn bekend. Soms wordt er als adres Emmastraat 60 gebruikt, soms 58. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het personeel plaats moeten maken voor twee van de kinderen van Willy en Johanna Farwerck.

Op zich interessant, deze stallen hebben de uitbreidingsdrift van de naburige school overleeft tot de jaren 1980 toen Caecilia al lang niet meer bestond.

Wernerlaan 41

Op Farwerck’s overlijdensadvertentie wordt Wernerlaan 41 vermeld als contactadres. Dit blijkt het adres van Johanna Farwerck (inmiddels weduwe) en een zoon te zijn. Het is niet ver van Emmastraat 58, maar het is niet het pand uit 7.2. Het heeft er enige schijn van dat Wernerlaan 41 is gekocht toen Emmastraat 58 werd verkocht wat zou inhouden dat Farwerck het samen (of voor) zijn schoonzus kocht en dat ze daar nog heel even samen hebben gewoond.

Beethovenlaan 11

Dit adres is interessant omdat het soms wordt gebruikt als adres voor uitgeverij Thule en het redactie adres van Nehalennia. Ik heb een tijd gedacht dat het adres was van Kees-Jan Farwerck en Theodora Farwerck-Hoolboom, maar op het adres woonde op enig moment vier volwassenen toen dit stel nog geen volwassen kinderen kon hebben. Zouden Franz, Willy, Johanna en een zoon daar gewoon kunnen hebben? Dat zou betekenen dat Johanna soms wel en soms niet het huis deelde met Franz Farwerck.

Torenlaan 8

Op een aanvraag voor een vergunning voor een verbouwing schrijft Farwerck dat hij woont op Torenlaan 8. In feite gaat het hier om een huis dat hij kocht voor zijn loge Christiaan Rosenkreuz en dat waarschijnlijk op zijn naam stond. Dit zou dan ook wel eens het pand kunnen zijn waarover Farwerck zich beklaagd dat het zonder enige compensatie is geconfisqueerd door de bezetters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *