Skip to content

Archeologie (NL)

De archeologie bestaat in Nederland officieel sinds 1818 toen het een studie werd aan de Universiteit van Leiden en het Museum voor Oudheden werd opgericht in dezelfde stad. Dit leidde niet meteen tot een explosie van archeologische activiteiten. In Farwerck’s tijd en vooral kort na de Tweede Wereldoorlog was er een groeiend aantal amateur archeologen en geïnteresseerden.

Na de oorlog zei Farwerck: “In 1941 werd ik begunstigde van een vereniging voor lokale geschiedenis.” Ook anderen gingen samenwerken en zo ontstonden verenigingen en netwerken waarin zowel geïnteresseerden, amateur archeologen en professionals samen werkten. Tegenwoordig vallen die onder de “Archeologische Werkgemeenschap Nederland”. Op de website van de AWN valt te lezen: “In 1952 worden de eerste vijf afdelingen opgericht in het Gooi, Amsterdam. Kennemerland, Rijnstreek en Den Haag e.o. In de jaren 1958 – 62 is er sprake van verdere groei van de vereniging en worden zes nieuwe afdelingen gevormd.”[1]

Farwerck woonde in het Gooi, de eerste streek die genoemd wordt in het citaat van de AWN. Die lokale groep had een tijdschrift Westerheem dat verscheen van 1953 tot 2017. In dit tijdschrift komen we een tekst van Farwerck tegen en wat besprekingen van zijn boeken tussen 1953 en 1963.

In 1963 keek de toenmalige voorman Siem Pos (1916-2001) terug op de jaren 1952 tot 1963. Pos was een van de oprichters, maar hij prijst Farwerck als “de oprichter” van de lokale groep. Naar verluidt waren Pos en Farwerck langdurig bevriend.

Toen Pos overleed verscheen er een In Memoriam waarin te lezen valt dat hij in september 1951 lid wordt van de eerste archeologische groep in Haarlem. Ook Henk Verhagen, die later redacteur zou worden van Westerheem sloot zich toen aan.

Een andere naam uit de groep is J.R. Jansma “die jarenlang voorzitter was van de werkgroep”. Toen Jansma in 1976 overleed, schreef Pos een In Memoriam waarin terloops wordt vermeld dat op 25 april 1952 een lezing werd georganiseerd in Hilversum. Diezelfde avond werd de groep Het Gooi opgericht.

Jansma was niet zo van het graven, maar heeft zich op andere vlakken ingezet voor de groep.

Het was opnieuw Pos die in 1993 in een artikel terugblikt op 40 jaar groep Het Gooi, die inmiddels was hernoemd naar Naerdincklant, een benaming die Farwerck al in 1933 gebruikte in een lezing. Het is niet veel, maar het bovenstaande schetst een beeld van een groep archeologisch geïnteresseerden waarin Farwerck zich bewoog. Hopelijk komt er nog ooit meer informatie uit de archieven van deze clubs. Vooral de vijf titels van Farwerck boekjes die worden genoemd in een van hun jaaroverzichten (welke waarschijnlijk privé bezit waren van Pos) mogen nog wel eens boven water komen, want teksten heb ik verder nooit gevonden.


[1] https://www.awn-archeologie.nl/organisatie/geschiedenis-van-awn/ (31/1/2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *