Skip to content

Kees-Jan Farwerck in Utrechtsch Dagblad 11 December 1951

Hedenmorgen is de Almanak-commissie van het Utrechtsch Studenten Corps uitgereden om de almanak aan de autoriteiten aan te bieden. Hier ziet men de commissaris bij de burgemeester. Naast hem naar rechts, de leden, de heren H. Menalda van Schouwenburg, P.J.F.M. Kuijpers, K.J. Farwerck, J.C.B. Eykman, F.J. Hutter en J.G.L. Nolst Trénité. Als paranymphen fungeerden de heren: L.C. Spithost, G. Schenk, H.F. Smit en J. Schepel.

This morning the Almanac Committee of the Utrechtsch Studenten Corps went out to present the almanac to the authorities. Here one sees the commissioner with the mayor. Next to him to the right, the members, Messrs. H. Menalda van Schouwenburg, P.J.F.M. Kuijpers, K.J. Farwerck, J.C.B. Eykman, F.J. Hutter and J.G.L. Nolst Trénité. Serving as paranymphs were Messrs: L.C. Spithost, G. Schenk, H.F. Smit and J. Schepel.

See here for more information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *